O Školi

 

Dobro došli u Srednju stručnu školu „VIZIJA“

Vizija škole

Škola će ostvarivati permanentno obrazovanje i vaspitanje učenika i stručno obrazovanje odraslih. Realizaciju nastavnih planova i programa vršiće visoko stručan i kompetentan nastavni kadar u savremeno opremljenom školskom prostoru. Primarni cilj škole jeste da svakog pojedinca koji upiše školu, kvalitetno i efikasno obrazuje i ostruči za uključivanje u proces rada u oblasti izabranog obrazovnog profila.

Misija škole

Stvaranje obrazovno – vaspitnog ambijenta u kojem će svaki pojedinac doći do željenog cilja. Osnovani smo zbog VAS, dođite da zajedno gradimo vašu budućnost. A od sledeće skolske godine učićemo i raditi u još boljim uslovima jer smo odlučili da sagradimo za Vas amfiteatar, teretanu, fiskulturnu salu, streljanu i kafe restoran na površini od 1600m2 gde ćete moći da provodite svoje slobodno vreme i uživate u vašim aktivnostima. 

Rešenje o verifikaciji za područje rada ekonomija, pravo i administracija i saobraćaj možete videti ovde

Rešenje o verifikaciji za područje rada zdravstvo i socijalna zašita možete videti ovde

Rešenje o verifikaciji za područje rada saobraćaj možete videti ovde

Rešenje o verifikaciji za područje rada mašinstvo i obrda metala možete videti ovde

Rešenje o verifikaciji za područje rada elektrotehnika  možete videti ovde

Rešenje o verifikaciji za područje rada geodezija i građevinarstvo  možete videti ovde

Rešenje o verifikaciji za područje rada ekonomija, pravo i administracija i saobraćaj za obrazovne profile tehničar obezbeđenja i organizator poslova obezbeđenja  možete videti ovde

Dobro došli!

 

skola