Zubni tehničar

 

 Zubotehničari izrađuju sapstitute i pomagala u stomatologiji. To se pre svega odnosi na izradu nadomjestaka za zube ili delove zuba koji nedostaju i na izradu pomagala za rešavanje anomalija u rastu zuba i vilice.

     Svaki se nadomestak ili pomagalo izrađuje i oblikuje zasebno, prema potrebama određenog pacijenta i na osnovu otiska i zahteva koji se dobija od stomatologa. Otisak "stomatološkog stanja" pacijenta služi za izradu modela nadomjeskom (proteze). Taj model pak služi da bi se izradio kalup za konačnu protezu. Osobitu pažnju zubotehničar pridaje modeliranju svakog nadomjeskom - zubne "krunice", mosta, potpune ili delimične proteze - kako bi postigao maksimalnu funkcionalnost, a oblikom i bojom prirodan izgled. Za izradu nadomjestaka i pomagala zubotehničar rabi razne materijale: metale, dragocene i poludragocjene legure, veštačke smole (akrilate i polimere), porcelan, au pojedinim fazama rada vosak, gips za izradu modela i druge. S obzirom na različite materijale koje obrađuje, primenjuje i razne postupke obrade, npr livenje, lemljenje, pečenje, polimerizaciju, te različite oblike mehaničke obradu: savijanje, obrezivanje, brušenje i poliranje.

 Radni uslovi

      Zubotehničari rade u zubotehničkim laboratorijama. Takvi se laboratorije nalaze u sastavu klinika, bolnica i "domova zdravlja", a mogu se osnivati i samostalne privatne zubotehničke laboratorije.  Zubotehničke laboratorije su opremljene mnogim uređajima, mašinama, instrumentima i alatima, npr pećima i gorionicima, presama, čekićima, makazama, raznim kleštima, nožićima za modeliranje, mašinama za brušenje i poliranje te nizom drugih.

     Većina se poslova obavlja sedeći, manji deo stojeći. Pri radu je vid izložen većim naporima pa je nužno raditi u dobro osvetljenim, katkada i vrlo jako osvetljenim, prostorijama. U radu zubotehničar je povremeno izložen pojačanoj buci, povišenoj temperaturi i prašini. Izložen je i isparavanju, pa i neposrednom doticaju sa različitim hemijskim supstancama, npr kiselinama. Postoji mogućnost povređivanja pri radu - uglavnom mehaničke povrede ruku i prstiju te opekotine. U manjoj meri postoji i mogućnost zaraze. Stoga se zubotehničari prilikom rada, a naročito u nekim fazama rada, služe i zaštitnom opremom, npr maskama, rukavicama i naočarima.

 Poželjne osobine

      Zubotehničar mora imati dobar vid na blizinu, mora dobro razlikovati boje i njihove nijanse te imati sposobnost prostornog predočavanja. Zubotehničar mora imati posebno razvijenu ručnu spretnost i spretnost prstiju te okulomotorna koordinaciju (sposobnost izvođenja preciznih pokreta prstima i rukama uz vidnu kontrolu). Veoma je važna tačnost i urednost u radu, pa i strpljivost, odnosno sklonost detaljnom i preciznom radu, a poželjan je i barem prosečan smisao za rešavanje tehničkih problema.

     Nakon završetka škole i položenog završnog ispita zubotehničari se mogu zaposliti u zubotehničkim laboratorijama ili nastaviti školovanje na višoj školi za zubotehničare ili studirati na odgovarajućem fakultetu.

Nastavni plan za ovaj profil možete preuzeti ovde