Medicinska sestra - vaspitač

Radi u obdaništima sa zdravom decom od godinu dana do tri godine, na poslovima nege i vaspitanja. Učestvuje aktivno u formiranju higijenskih, kulturnih i radnih navika dece. Povija i presvlač decu, hrani ih, igra se s njima. Radni zadaci uključuju: prijem dece u ustanovu za dečji boravak (sanitarna provera), sprovođenje lične higijene dece ranog uzrasta, sprovođenje terapije uustanovama za dečji boravak, dezinfekciju i sterilizaciju opreme, igračaka i ostalog materijala, pripremanje dece za preventivne zdravstvene preglede i pomaganje lekaru pri pregledu. Sarađujes roditeljima i radi na njihovom zdravstvenom vaspitanju. Planira i ostvaruje vaspitni rad u grupi, organizuje slobodne i usmerene aktivnosti dece, priprema prostor i vaspitni materijal za igru. Vodi pedagošku i zdravstvenu dokumentaciju. Za ovaj posao važno je da se ima mnogo strpljenja i razumevanja. Važno je i odsustvo gadljivosti na telesne izlučevine, kao i izvestan stepen fizičke snage i izdržljivosti, budući da je potrebno podizati i presvlačiti malu decu.

Nastavni plan za ovaj profil možete preuzeti ovde