Tehničar drumskog saobraćaja specijalista

 

Snimanje trasa novih putnih linija i izrada redova vožnje; praćenje potreba utovara i istovara robe; evidentiranje i izveštavanje o saobraćajnim nezgodama: registrovanje i osiguranje vozila, dispečerski poslovi u transportu, praćenje cena u putničkom i teretnom prometu i usluga pretovara: organizovanje dnevne nege I tehničkog opsluživanja i lakih i srednjih opravki na vozilima. Priprema dokumentacije za izvršenje transportnog zadatka u domaćem i međunarodnom saobraćaju. Prihvatanje i ispraćaj autobusa i trolejbusa; intervencije kada su linije opterećene i pri napuštanju perona; regulisanje autobuskog i pešačkog prometa na stanici; izveštavanje o prometu autobusa; rukovanje UKV uređajem i stalno praćenje redovnosti odvijanja autobuskog – trolejbuskog prometa, koordiniranje sa kontrolorima u prometu i upućivanje servisnih vozila za opravku autobusa – trolejbusa na liniji. Raspoređivanje tramvajskih vozila na linije i vođenje evidencije o izlasku svakog vozila; provera redovnosti odvijanja prometa i osiguranje potrebnog broja vozila za svaku liniju; koordiniranje u otklanjanju zastoja u prometu sa kontrolorima i upućivanje servisnih kola i ekipa na teren za otklanjanje zastoja na vozilima, prugama, pružnim postrojenjima i kontaktnoj mreži. Provera ispravnosti karata za vožnju i putnih isprava; provera rada osoblja koje vozi; provera kretanja vozila; popunjavanje dokumentacije i izveštavanje o stanju vozila, soabraćaju, osoblju koje vozi; provera tehničke ispravnosti vozila i njegove opremljenosti u saobraćaju; provera stanja saobraćajnica s obzirom na kvalitet trase linija, saobraćajne signalizacije i svega što bi ugrožavalo redovnost i sigurnost prometa; provera brzine vožnje pomoću registirovanih brzinomera i preduzimanje mera u otklanjanju zastoja i smetnji za redovno odvijanje prometa. Uvođenje u rad novih radnika prema programu radnog uvođenja ili prema programu pripravničkog staža; učestvovanje u programiranju funkcionalnog obrazovanja i osposobljavanja; mentorstvo i instruisanje novih radnika i polaznika; učestvovanje u proveri radne osposobljenosti novih radnika.

Dokumentacija potrebna za upis:
Diploma i svedočanstva prethodno završene saobraćajne škole  IV stepen stručnosti (overene kopije),
Izvod iz matične knjige rodjenih 
Lična karta  
Lekarsko uvernje, original
Vozačka dozvola (najmanje tri godine),
Kandidat ne sme biti mlađi od 21 godinu.                                                                                                     
 

Nastavni plan za ovaj provil možete preuzeti ovde