Carinski tehničar

Carinski tehničar obavlja carinski nadzor nad robom, putnicima i prevoznim sredstvima. Carinik treba dobro da poznaje robu, carinske propise, odvijanje spoljnotrgovinskog prometa, devizno poslovanje i devizno tržište kao i platni promet sa inostranstvom.

Sledeći zadatak carinika je otkrivanje carinskih prekršaja i razotkrivanje krijumčarskih lanaca.
Svoj posao carinik treba da obavlja pošteno, bez grešaka i propusta. Carinik radi posao gde se vrlo lako može zloupotrebiti položaj da bi se ostvarila lični profit.
Carinik treba dobro da računa, izvrsno da poznaje carinski i porezni zakon i da bude vrlo pedantan u radu. Posao carinika zahteva dobar vid i sluh, komunikativnost sa starnkama.

 Nastavni plan za ovaj profil možete preuzeti ovde